Kursus i analysemetoden FRAM

Beskrivelse:

Formål:
At give en grundig introduktion til brugen af FRAM til beskrivelse og undersøgelse af funktioner og hændelser i sundhedsvæsenet. Undervisningen vil være baseret på de praktiske erfaringer med metoden i Region Syddanmark.

Målgruppe:
Personer, som gennemfører analyser på sygehusenhederne i Region Syddanmark, f.eks. riskmanagers, risikoansvarlige, kvalitetskoordinatorer og andre kvalitetsnøglepersoner. Personer i tilsvarende stillinger i andre dele af sundhedsvæsenet eller andre områder.

Baggrund for kurset:
Udgangspunktet for sikkerhedstænkning har traditionelt været det, der gik galt eller kunne gå galt. Generelt set er nye former for ulykker blevet mødt ved at foreslå nye årsager, såsom ‘menneskelige fejl’ og ‘sikkerhedskultur,’ men uden at pille ved den grundlæggende antagelse om kausalitet. Vi har derfor gennem århundreder vænnet os til, at ulykker kan forklares ved årsags-virkningskæder – enkle eller sammensatte – og har fastholdt denne antagelse selv om den, som tiden er gået, passer stadigt dårligere med virkeligheden.

Sundhedsvæsenet består i dag af komplicerede socio-tekniske systemer, hvor ydelserne afhænger af tætte forbindelser mellem individ, organisation og teknologi, som vi ikke længere fuldt forstår og derfor heller ikke fuldt ud kan styre. Dette har ledt til en gradvis ændring i forståelsen af, hvad sikkerhed er. I stedet for at definere sikkerhed som det, at kunne forhindre, at noget går galt, kan man definere sikkerhed som det, at kunne sikre, at alt går godt. Ud fra denne opfattelse er et system sikkert, hvis det kan fungere under varierende forhold på en sådan måde, at antallet af planlagte og acceptable resultater er så stort som muligt.

I konsekvens af denne forståelse må sikkerhedstænkning og sikkerhedsstyring tage udgangspunkt i daglige aktiviteter i stedet for i ulykker og utilsigtede hændelser. For at kunne gøre dette kræves metoder, som ikke udelukkende ser på det, der går galt og leder efter årsager til fejl, men som i stedet prøver at forstå den rolle, som de allestedsnærværende tilpasninger af det daglige arbejde spiller, både for det, der går godt, og det, der går galt. FRAM er en sådan metode.

Kurset vil gennem oplæg, diskussioner og gruppearbejde introducere FRAM til brug for forløbsbeskrivelse og hændelsesanalyse og give mulighed for praktisk erfaring med eksempler fra egne aktiviteter.

Kursusperiode
Et kursus afvikles over 4 dage. 2 af dagene er som internatkursus med overnatning.

Der vil være mulighed for opfølgning på kurset, hvor Center for Kvalitet kommer ud til jer for at drøfte evt. udfordringer og problemstillinger med den konkrete anvendelse af FRAM.

Kursusleder og underviser
: Jeanette Hounsgaard, Center for Kvalitet samt andre undervisere med erfaring i brugen af FRAM, alle fra Center for Kvalitet, SDU og sygehusene.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Gitte Stage Løff
76631804
gsl@rsyd.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Jeanette Hounsgaard
21374293
jeanette.hounsgaard@rsyd.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
G11-17-02
25-10-2018
08-11-2018
09-11-2018
06-12-2018
09:00 til 15:30
09:00 til 21:00
09:00 til 15:30
09:00 til 15:30
HUSET
25-09-2018 09:00
25-09-2018 09:00
5 ud af 15  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.
Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | 76 63 10 00
© Plan2learn 3.8.20