Det motiverende lederskab - led fra kernen af dig selv og skab motivation

Pris:

7.500,- DKK
Indeholdt i prisen er middag og overnatning på internat, fuld forplejning alle dage, afsluttende middag, samt materialer. Fakturering vil ske i forbindelse med første kursus dag.

Beskrivelse:

Det motiverende lederskab - led fra kernen af dig selv og skab motivation.
Et trænings- og udviklingsforløb for ledere med fokus på det personlige lederskab og motivationsledelse.
Hold 4

Hvad får du som leder ud af at deltage i forløbet?
Styrke dig selv og dermed din ledelsespraksis. Få indsigt i dine egne sårbarheder og styrker og dan et endnu stærkere fundament for at motivere dem du leder - og har brug for følgeskab fra for at kunne lykkedes med kerneopgaven. I forløbet får du sammen med andre ledere mulighed for at gå tættere på kernen af dig selv og dit lederskab – samtidig med at du får inddraget din egen leder og en konkret case fra din virkelighed. Det er et skræddersyet udviklingsforløb for ledere i Region Syddanmark, hvor vi kobler det personlige lederskab med motivationsledelse i praksis.

Beskrivelse af forløbet:
En af lederens fornemste opgaver er at kunne motivere og få det bedste frem i medarbejderne med henblik på at sikre en professionel og effektiv opgaveløsning. Ledelse er en kompliceret opgave, som kræver autenticitet og balance i dit eget positive og stabile centrum (kernen af dig selv) samt evne til at engagere og motivere andre på en måde, så det skaber resultater og gør en forskel for borgeren. Uanset om man er ny eller rutineret som leder, kan man blive ramt i egne sårbarheder og dermed komme til at handle uhensigtsmæssigt – både overfor sig selv og ikke mindst overfor andre og organisationen.

Formålet med forløbet er, at du som leder får mulighed for at træne dit lederskab – både det personlige lederskab indadtil og det motiverende lederskab udadtil. Træningen foregår i forhold til en personlig og organisatorisk relevant udfordring, som du ønsker at arbejde med.
I forløbet bliver du præsenteret for en model, ”Kernen og Masken” , til arbejdet med det personlige lederskab. Kernen står for et stabilt indre centrum og er desuden et udtryk for at være i både følelsesmæssig og tankemæssig balance. Masken står for den ubalance man oplever, når man for eksempel er ude af sig selv og er udtryk for de destruktive følelser vi medmenneskeligt har som udfordring mellem os. Arbejdet med modellen danner grundlag for dit arbejde med egne ledelsesmæssige udfordringer igennem forløbet.

Motivation er et gennemgående tema i trænings- og udviklingsforløbet. Du kommer til at arbejde med motivation indadtil i forhold til eget lederskab og udadtil i forhold til ledelse af andre. Samtidig vil du blive præsenteret for de psykologiske faktorer, som er afgørende, når du som leder skal motivere andre: Autonomi, mestring, mening og forbundethed. Arbejdet med motivation bringes i spil i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer du arbejder med gennem forløbet.

Som en del af forløbet involverer du som deltager din egen nærmeste leder i arbejdet med den udfordring som danner grundlag for udviklingsarbejdet. Der opfordres til, at udfordringen er væsentlig for det personlige lederskab og for ledelse af medarbejdere.

Arbejdsform:
Korte oplæg, træning, sparring og refleksion, individuelt og i grupper.
Det forventes, at deltagerne er åbne for at vove sig selv i arbejde med de ledelsesmæssige udfordringer, som deltagerne deler med hinanden.
Ligeledes forventes det, at deltagerne arbejder videre med de aktuelle udfordringer imellem modulerne.

Udbytte:
• Ledelsestræning med afsæt i egne arbejdsmæssige hverdagssituationer og ledelsesmæssige udfordringer.
• Indsigt i modellen - hvad det vil sige at lede fra kernen og lede fra masken - og hvad dette betyder for én selv og andre.
• Viden om de psykologiske faktorer som er afgørende i motivationen af andre.
• Erfaringsudveksling og videndeling med andre ledere
• Refleksion over styrker og udviklingspunkter i egen ledelsespraksis.

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til ledere med personaleansvar. Både nye og erfarne ledere kan deltage. Ledere med et overvejende fagligt ledelsesansvar, som ses hos læger, kan også deltage.

Afholdelse:
Forløbet består af 5 moduler, hvor første modul foregår som et internat over halvanden dag, mens de efterfølgende moduler hver er af 1 dags varighed. I mellem modulerne arbejdes der i coachingsamtaler på egne ledelsesmæssige udfordringer i relation til temaerne i forløbet.

Datoer:
Modul 1 (Internat) Den 31. januar -1. februar kl. 9.00 (dag 1) -13.00 (dag 2)Modul 2 Den 21. februar kl. 9.00-17.00
Modul 3 Den 4. april kl. 9.00-17.00
Modul 4 Den 2. maj kl. 9.00-17.00
Modul 5 Den 4. juni kl. 9.00 - 20.00

Coaching samtaler forventes at finde sted i 2018 i uge 10/uge 11 (1.coaching) og uge 21 (2.coaching)

Sted:
Alle modulerne foregår på:
Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart
Tel.: 6441 8800
http://www.hindsgavl.dk

Coachingsamtalerne foregår hos Ledelsesakademiet i HR-Huset, Boulevarden 76, 7100 Vejle.

Undervisere:
Specialkonsulent i ledelse og erhvervspsykolog Berit Holm, Region Syddanmarks Ledelsesakademi
Specialkonsulent i ledelse og erhvervspsykolog Christian Borg Lauritzen, Region Syddanmarks Ledelsesakademi

Pris:
7.500,- DKK
Indeholdt i prisen er middag og overnatning på internat, fuld forplejning alle dage, afsluttende middag, samt materialer.

Praktisk:
Forløbet er med fuld forplejning. Ved afmelding senere end 30 dage før forløbets afholdelse, faktureres deltagerens egne omkostninger i forløbet.

Spørgsmål til indhold:
Hvis der er spørgsmål til indholdet, kan konsulenterne kontaktes, Berit på tlf.: 20598957 eller Christian på tlf.: 24803485.


 
 Holdnr.DatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
N23-Hold4
31-01-2018
01-02-2018
21-02-2018
04-04-2018
02-05-2018
04-06-2018
09:00 til 23:59
09:00 til 13:00
09:00 til 17:00
09:00 til 17:00
09:00 til 17:00
09:00 til 20:00
5500 Middelfart
30-11-2017 12:00
30-11-2017 12:00
14 ud af 14  (5)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.
Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | 76 63 10 00
© Plan2learn 3.8.12.10