Din rolle som tværfaglig mellemled og konflikthåndtering

Pris:

2.600 DKK momsfri
Prisen er inklusiv fuld forplejning på dagen. Morgenmads buffet fra 8.30 - 9.00

Beskrivelse:

God kommunikation skaber trivsel, gode resultater og er fundamentet for et godt samarbejde - derfor sætter vi fokus på kommunikation, samarbejde og forandringer.

Du præsenteres for de fire arketyper i 4D-Profilen; Føleren, Tænkeren, Handleren og Forandreren. Når du kender – og genkender – den af de fire typer du kommunikerer med, er det ret enkelt at stille ind på den rette frekvens, så kommunikationen lykkes.

Samtidig fortæller typen også noget om vedkommendes foretrukne måde at samarbejde på - og vi kommer også omkring de fire typers måde at blive lidt småbesværlige på i en presset situation.

Vi kigger også på de normale – men slidsomme – reaktioner vi mennesker har, når vi oplever større forandringer, med den intention, at kunne reducere sliddet en anelse.

Endelig kommer vi også omkring de fire forskellige organisationskulturers måde at forstå verden på, sådan at det fremadrettet bliver lettere at samarbejde med dem fra de andre afdelinger og niveauer i organisationen.

Udbytte

  • Grundig viden om fire arketyper; Føleren, Tænkeren, Handleren og Forandreren
  • Kendskab til de fire arketypiske organisationskulturer
  • Viden om egne og andres reaktioner under forandringer
  • Redskaber til løsning af konflikter på adfædsniveauet
  • Tips til forbedring af kommunikationen i hverdagen

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Natascha Lynggaard Jørgensen
76631794
Natascha.Lynggaard@rsyd.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.
Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | 76 63 10 00
© Plan2learn 3.8.19.1