Vejlesymposium 2017

Price:

675 DKK vAT free
inkl. frokost mm. (ekskl. moms)

Description:

VEJLESYMPOSIUM 2017

KOMPLEMENTÆR BEHANDLING
– muligheder og begrænsninger i det etablerede sundhedsvæsen

Anvendelse af komplementære og alternative behandlingsformer kan forstås som menneskers trang til at selv at gøre noget aktivt for at genvinde sundheden, når sygdom bliver en del af livet.

I det etablerede sundhedsvæsen har der i mange år været fokus på at støtte patienter til en større grad af egenomsorg, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved begrebet empowerment. Men også begreberne ”patienten som partner” og ”fælles beslutningstagning” refererer til idealet om den aktive patient. I denne sammenhæng er det et spørgsmål, hvorvidt - og i hvilket omfang - alternative og komplementære behandlingsformer kan integreres i det etablerede behandlingssystem?

Hvilke muligheder og begrænsninger gør sig gældende i Danmark, og hvordan har udviklingen været i andre lande?

Hvordan tackler vi spørgsmålet om dokumentation, og hvordan får vi i sundhedsvæsenet den nødvendige viden om komplementære og alternative behandlingsformer?

Hvad viser den nyeste forskning?

Disse overordnede spørgsmål er omdrejningspunktet for årets Vejlesymposium.

Målgruppe
Symposiet henvender sig til alle faggrupper inden for sundhedssystemet – den primære såvel som den sekundære sundhedssektor.

Tid og sted
Symposiet afholdes torsdag d. 7. december 2017 i Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle.

Tilmelding
Tilmeld dig senest 1. december på www.vejlesymposier.dk
Bemærk venligst, at din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
OBS! Offentligt ansatte skal oplyse EAN-nummer i forbindelse med tilmelding.

Pris 675 kr. inkl. frokost mm. (ekskl. moms)

PROGRAM

08.15-09.15

Registrering og morgenkaffe

09.15-09.30

Åbning af symposiet

09.30-10.00 Hvorfor er åbenhed over for komplementær behandling
vigtig?
v/Mona Petersen, kræftpatient, medlem af Patient-og pårørenderådet for kræftområdet ved Vejle Sygehus 
 

10.00-10.30

Kræftpatienters individuelle behov for at  hjælpe sig selv
v/Eva Knutz, designer og forsker ved SDU
             

10.30-11.00

Pause 

11.00-11.35

Aktører, udfordringer og mulige veje – et helikopter-perspektiv
v/Jesper Madsen, kommunikationskonsulent med speciale i alternativ behandling 
 

11.35-12.10


Åbenhed som adgang til patientens perspektiv
v/Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
 

12.15-13.15

Frokost

13.15-13.55

Komplementær behandling i det amerikanske sundhedsvæsen
v/Martha Donovan Hayward, Lead/Patient and Public
Engagement at Institute for Healthcare Improvement, Boston,USA

13.55-14.35

Integrativ onkologi - koncept, forskning og klinisk praksis
v/Friedemann Schad, dr.med., leder af OnkologischenZentrum, Berlin

14.35-15.00

Pause 

15.00-15.50

Musik der bevæger
v/ Peter Vuust, professor, Aarhus Universitet
 

15.50-16.00

Afrunding

 

Programmet kan også downloades - se Mere information.

Arrangører
Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Center for Patientkommunikation og Center for Fælles Beslutningstagning. 

 


More information

 
Number of teams found: 0
agent
Let The agent  notify you when new teams are available.
Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | 76 63 10 00
© Plan2learn 3.8.15